ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าแบบ2รู จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์ สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแก้วเจียระไนตราครุฑ จำนวน 3 รายการ ให้แก่ สกญ. ณ นครซีอาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คประตูทางเข้า - ออก ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศชั้น 4 โซน A อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

4 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจานรองตราครุฑชุบเงินและช้อนชา จำนวน 2 รายการ ให้แก่ สกญ. ณ นครซีอาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ยี่ห้อ TCL รุ่น 50P615 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ เดือน

1 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavillion 590-p0030d จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2567