ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีสิ้นเปลือง สำหรับใช้งานปรับสภาพน้ำและป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ และบ่อน้ำพุ จำนวน 2 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ เพื่อใช้กับถังกรองผ้า ห้องปั๊มน้ำพุบ่อ B และ C จำนวน 2 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ถ่านชาร์จ ขนาด AA และสาย HDMI) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2566

(ร่าง) ครั้งที่ ๒ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้า เพดาน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบงานจ้างเปลี่ยน Busduct and Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๕๐๐ KVA จำนวน ๒ ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

24 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ค. 2566

(ร่างที่ ๒) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม DP-02W อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

11 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 5 โซน C และประตูทางเข้าลิฟต์ ชั้น 5 โซน E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

8 พ.ค. 2566