ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (ไฟเส้น LED และ ท่อฟลัชแบบตรงสำหรับโถปัสสาวะชาย) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มของฝ่ายบรรณสาร ถนนแจ้งวัฒนะ

11 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรอยต่อระหว่างผนังอาคารกับเฟรมหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ขอบกระจก และหินแกรนิต บริเวณอาคารโซน D (ฝั่งถนนศรีอยุธยา) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเทปกันลื่น เพื่อใช้สำหรับติดกันลื่นทางลาดเอียง บริเวณทางเข้าประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A (ฝั่งถนนพระรามหก) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิค จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า โซน A อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคลอรีนแบบผง จำนวน ๓ ถัง เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำ สำหรับบ่อน้ำพุ และ สระว่ายน้ำ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เม.ย. 2565

ร่างประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เม.ย. 2565

ประกาศกระการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายใน อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เม.ย. 2565