ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดบ่อรับน้ำฝนและบ่อพักน้ำเสีย จำนวน ๕ บ่อ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูทางเข้าออกกลุ่มเอกอัตรราชทูตประจำกระทรวง ชั้น ๕ โซน D จำนวน ๒ ชุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

29 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูทางเข้าออกกรมเอเชียตะวันออก ชั้น ๔ โซน D จำนวน ๑ ชุด อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมน้ำดี บริเวณช่องชาร์ป ชั้น G - ๔ โซน D อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

8 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และสาย LAN สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 5 อาคารกระทรวง การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนท่อเมนระบายน้ำฝน บริเวณลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า พร้อมติดตั้งภายในห้องบัวแก้ว อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

8 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

5 ม.ค. 2567