ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

9 ต.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ ตู้ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (๖ เครื่อง) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรงงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (สาย LAN แบบ UTP) พร้อมอุปกรณ์เข้าหัวสาย จำนวน 1 ชุด

8 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop) แบบอายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 5 licenses ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๑ รายการ (งวดที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตราอาร์มสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดสรรให้ สอท./สกญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ LaserJet Series HP รุ่น CF226A จำนวน 3 กล่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิติการ)

28 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (A4 80g.) จำนวน 125 รีม งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ส.ค. 2563