ประกาศ

ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ และห้องน้ำ โซน D และ F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ และห้องน้ำ โซน D และ F อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 1 ระบบ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารในห้องเก็บเอกสารและห้องทำงาน ของสำนักบริหารบุคคล อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓๗ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ย. 2565