ประกาศ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวง จากบริษัทเอกชน จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลา 11 เดือน

19 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการบอกรับนิตยสาร The Economist ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการบอกรับหนังสือพิมพ์ Financial Times ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองแขกและบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการ Call Center สำหรับบริการข้อมูลด้านการกงสุลทางโทรศัพท์และการบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖๐ kVA สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรม สำหรับการพัฒนาระบบงานของกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2563