ประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมเอเชียตะวันออก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงฝ้า เพดาน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พ.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

21 ก.พ. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

31 ม.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ สอท./ สกญ./ คผถ.

16 ม.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public Zone) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริษัทเอกชน (Organizer) เพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านต่าง ๆ สำหรับการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (Gala Dinner) ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders' Meeting and Related Meetings) ณ หอประชุมกองทัพเรือ

27 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสถานที่สำหรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders’ Meeting and Related Meetings) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชน (Organizer) เพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ สำหรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders’ Meeting and Related Meetings) ในรูปแบบการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

21 ต.ค. 2565