ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง เดือน เมษายน 2567 กระทรวงการต่างประเทศ

9 พ.ค. 2567

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ (ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว)

22 เม.ย. 2567

งบทดลอง เดือน มีนาคม 2567 กระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2567

งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2567

งบทดลอง เดือน มกราคม 2567 กระทรวงการต่างประเทศ

22 เม.ย. 2567

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2567

งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

8 ธ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

31 ต.ค. 2566