ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

11 พ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 มี.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

16 ม.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

20 ธ.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

18 ต.ค. 2565