ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

16 ม.ค. 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

28 ธ.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

20 ธ.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

18 ต.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ส.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2565