ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2565

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

28 ธ.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2564

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

2 มิ.ย. 2564

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

27 พ.ค. 2564

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศ

17 ธ.ค. 2561

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการต่างประเทศ

22 พ.ย. 2560

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงการต่างประเทศ

7 ธ.ค. 2559