ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2567

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

26 ธ.ค. 2566

งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

8 ธ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

31 ต.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

7 ก.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

9 มิ.ย. 2566