ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ก.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

7 ก.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

9 มิ.ย. 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

11 พ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 มี.ค. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2566