ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบการเงิน

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2565

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

9 พ.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ม.ค. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2564