ประกาศ

ประกาศ

รายงานต้นทุนผลผลิต

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.ค. 2567

รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

7 ส.ค. 2566

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

30 พ.ค. 2565

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 พ.ค. 2564

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9 มี.ค. 2563

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27 ก.พ. 2562

รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27 มี.ค. 2561

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

22 มี.ค. 2560

รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2559

2 มี.ค. 2560