ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556

27 มี.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2556

6 ม.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2556

6 ม.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2556

20 ธ.ค. 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2556

20 ธ.ค. 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2556

20 ธ.ค. 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2556

20 ธ.ค. 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2556

23 ก.ย. 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2556

23 ก.ย. 2556