ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

25 มี.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2557

19 ม.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2557

19 ม.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2557

28 ส.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2557

28 ส.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2556

7 ก.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2557

7 ก.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2557

7 ก.ค. 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2557

7 ก.ค. 2557