ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558

8 ธ.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558

8 ธ.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558

8 ธ.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558

8 ธ.ค. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2558

17 ก.ย. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2558

17 ก.ย. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2558

17 ก.ย. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2558

17 ก.ย. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558

17 ก.ย. 2558