ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
31 ต.ค. 2559
 
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
       
       
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายไตรมาส
 
           -  ไตรมาส ที่ 1
31 ม.ค. 2560
           -  ไตรมาส ที่ 2
24 เม.ย. 2560
           -  ไตรมาส ที่ 3
21 ก.ค. 2560
           -  ไตรมาส ที่ 4
30 ต.ค. 2560
       
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559

23 มี.ค. 2560