ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
31 ต.ค. 2560
                รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  
        
        
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส
 
           -  ไตรมาส ที่ 1
31 ม.ค. 2561
           -  ไตรมาส ที่ 2
30 เม.ย. 2561
           -  ไตรมาส ที่ 3
31 ก.ค. 2561
           -  ไตรมาส ที่ 4 25 ต.ค. 2561