ประกาศ

ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
31 ต.ค. 2558
 
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
           -  เดือนพฤศจิกายน 2558
29 ม.ค. 2559
           -  เดือนตุลาคม 2558
29 ม.ค. 2559
       
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส
 
           -  ไตรมาส ที่ 1
11 พ.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 2 11 พ.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 3 31 ต.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 4 31 ต.ค. 2559
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559

18 พ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559

18 พ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558

16 มิ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558

16 มิ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558

16 มิ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559

16 มิ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2559

16 มิ.ย. 2559