ประกาศ

ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๔ โครงการ

22 ก.ย. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักบริหารบุคคล จำนวน ๑ โครงการ

14 ก.ย. 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

12 ก.ย. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

31 ส.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๑ โครงการ

31 ส.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ จำนวน ๒ โครงการ

25 ส.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการกงสุล จำนวน ๓ โครงการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ

22 ส.ค. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมองค์การระหว่างประเทศ จำนวน ๑ โครงการ

22 ส.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองบรรณสารและห้องสมุด จำนวน ๑ โครงการ

16 ส.ค. 2566