ประกาศ

ประกาศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)

18 มิ.ย. 2563

จ้าเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมการกงสุล จำนวน 5 อัตรา จากบริษัทเอชน (ระยะเวลา 11 เดือน 25 วัน)

4 ต.ค. 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

29 มี.ค. 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

29 มี.ค. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

29 มี.ค. 2562