ประกาศ

ประกาศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 มี.ค. 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 มี.ค. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค 66)

21 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

20 มี.ค. 2566

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

24 ก.พ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

19 เม.ย. 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

8 เม.ย. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

18 มี.ค. 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

27 เม.ย. 2564