MFA Internship Program 2020

 

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2020 คลิกที่นี่
  • ใบสมัครออนไลน์ MFA Internship Program 2020  คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2020  คลิกที่นี่
  • แจ้งยกเลิกโครงการการฝึกงาน ประจำปี 2563 คลิกที่นี่