วันที่นำเข้าข้อมูล 4 May 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 Oct 2022

| 13,483 view

Executive Management

 

63864
Mr. Thani Thongphakdi
Permanent Secretary
Tel : 0 2203 5000 ext. 15201
Fax : 0 2643 5272

1_รองปลัดศรัณย์_เจริญสุวรรณ
Mr. Sarun Charoensuwan
Deputy Permanent Secretary
Tel : 0 2643 5223
Fax : 0 2643 5272
2_รองปลัด_จุฬามณี_ชาติสุวรรณ_md
Mrs. Chulamanee Chartsuwan
Deputy Permanent Secretary
Tel : 0 2203 5000 ext. 15217
Fax : 0 2643 5272
63864
Mr. Cherdkiat Atthakor
Deputy Permanent Secretary
Tel : 0 2203 5000 ext. 15213
Fax : 0 2643 5272
4_รองปลัด_วิลาวรรณ_มังคละธนะกุล_md
Mrs. Vilawan Mangklatanakul
Deputy Permanent Secretary
Tel : 0 2643 5222 ext. 15204
Fax : 0 2643 5272

63864
Mrs. Arunrung Phothong Humphreys
Ambassador attached to the Ministry
Tel : 0 2203 5000
ext. 15210
Fax : 0 2643 5288
63864
Mrs. Tongrudee Markboon
Ambassador attached to the Ministry
Tel : 0 2203 5000
ext. 15234
Fax : 0 2643 5288
63864
Ms. Nitivadee Manitkul
Ambassador attached to the Ministry
Tel : 0 2203 5000
Fax : 0 2643 5288
 
 
63864
Mrs. Ruyaporn Sukontasap
Ambassador attached to the Ministry
Tel : 0 2203 5000
ext. 15233
Fax : 0 2643 5288
63864
Mr. Prapan Disyatat
Ambassador attached to the Ministry
Tel : 0 2203 5000 ต่อ
ext. 15232
Fax : 0 2643 5288
 

 

 

 

63864
Mr. Asi Mamanee
Director-General, Department of European Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 13112
Fax : 02 643 5140
 
 
 
อธ._กรมเมกา
Mr. Chettaphan Maksamphan
Director-General,
Department of American and Pacific Affairs
Tel : 0 2203 5000
ext. 13006
Fax: 0 2643 5127
 
63864
Miss Arjaree Sriratanaban
Director-General, Department of East Asian Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 14409
Fax : 0 2643 5193
63864
Mr. Darm Boontham
Director-General, Department of South Asian,
Middle East and African Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 12040
Fax : 0 2643 5054-55

 

63864
Mr. Cherdchai Chaivaivid
Director-General,
Department of International Economic Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 14104
Fax : 0 2643 5250
 
 
อธ.กรมองค์การ
Mrs. Eksiri Pintaruchi
Director-General,
Department of International Organization
Tel: 0 2203 5000
ext. 12106
Fax : 0 2643 5071
 
 
 
63864
Miss Usana Berananda
Director-General, Department of ASEAN Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 14306
Fax : 0 2643 5223,
0 2643 5230
 
63864
Mrs. Ureerat Chareontoh
Director-General,
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Tel: 0 2203 5000
ext. 40005
Fax : 0 2143 9327
 

 

63864
Mr. Chatchai Viriyavejakul
Director-General, Department of Consular Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 33012
Fax:0 2575 1038
 
 
อธิบดีกรมพิธีการทูต_ภควัต_ตันสกุล_md
Mr. Bhakavat Tanskul
Director-General, Department of Protocol
Tel: 0 2203 5000
ext. 23005
Fax:0 2643 5167
 
 
 
 
รักษาราชการแทนอธ._กรมสนธิ_สุพรรณวษา_
Miss Suphanvasa Chontikajantang
Deputy Director-General, Acting Director-General of Department of Treaties and Legal Affairs
Tel: 0 2203 5000
ext. 11078
Fax:0 2643 5030
 
63864
Mr. Tanee Sangrat
Director-General, Department
of Information
Tel: 0 2203 5000
ext. 22022
Fax:0 2643 5102