ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

22 เม.ย. 2564

718 view

เอกสารประกอบ

2021-04-22_ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัย_FTA.pdf
แบบฟอร์มใบสมัคร_1.doc

ใกล้เคียง

ใกล้เคียง