ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๙

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 5,468 view

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (ASEAN-China Senior Officials’ Consultation: ACSOC) ครั้งที่ ๒๙ ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทยแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับจีนและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership: CSP) โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียน-จีนในการขจัดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอาเซียนและจีนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีนว่าด้วยการพัฒนาการเกษตรและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายหนง หรง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงการจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย -จีน ครั้งที่ ๖ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ