รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ส.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 3,466 view

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางถึงกรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ในภารกิจการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนับเป็นการเยือนไนจีเรียครั้งแรกของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี พ.ศ. ๒๕๐๕

ในช่วงเช้า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเข้าพบนายโอลูเบนกา อาโยเดจิ อาชิรุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย และร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะ โดยได้กล่าวขอบคุณทางการไนจีเรียในการให้ความช่วยเหลือคนไทย ๔ คน ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งแสดงความพร้อม ที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสองเท่า จาก ๑.๔๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปัจจุบัน เป็น ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน ๕ ปีข้างหน้า และประกาศที่จะดำเนินความร่วมมือกับไนจีเรียในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และความร่วมมือด้านการพัฒนา ขณะที่ฝ่ายไนจีเรียได้ตอบรับโครงการความร่วมมือ กับไทย และทั้งสองฝ่ายยืนยันให้การสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศ และแสดงความพร้อม ในการร่วมมือกันในหลายมิติไม่ว่าจะใน ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประชุม Political Consultation ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและไนจีเรียด้วย

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกู๊ดลัก โจนาธาน ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยทั้งสองฝายได้หารือในประเด็นสำคัญใน ความสัมพันธ์ทวิภาคี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้แจ้งคำเชิญของนายกรัฐมนตรีต่อ ประธานาธิบดีเพื่อเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำในกรอบ Thai-Africa Initiative ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้พบหารือกับนายโอลูเซกัน โอลูโตยิน อกันกา รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของ ไนจีเรีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน และความร่วมมือด้านการค้าต่าง ๆ อาทิ ข้าว พลังงาน รวมถึงผลักดันให้มีการลงนามความตกลงการค้า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ  ยังได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของ ไนจีเรีย เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และทิศทางการเพิ่มพูนมูลค่าการนำเข้าข้าวจากประเทศไทย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ จะนำปัญหาที่ภาคเอกชนประสบ อาทิ ปัญหาการแบกรับภาษี นำเข้าข้าว ไปหาทางแก้ไขร่วมกับรัฐบาลไนจีเรียต่อไป

ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Anyim Pius Anyim ตำแหน่ง Secretary of the Government of Nigeria เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความ สัมพันธ์ทวิภาคี โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบาย Transformation ของประธานาธิบดีไนจีเรีย และโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งประเทศไนจีเรีย

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้พบปะกับผู้แทนแรงงานไทย ๔ คน ซึ่งทำงานอยู่ที่รัฐ River States ซึ่งถูกลักพาเป็นตัวประกันเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  และต่อมาถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การงาน และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งผู้แทนคนไทยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศในความห่วงใย และการให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ไนจีเรียมีประชากรประมาณ ๑๗๐ ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกา มีบทบาทสำคัญในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และยังเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ ๒ ของไทยในทวีปแอฟริกา โดยเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งอันดับ ๑ ของไทยในตลาดโลก การเยือนครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความหมายต่อการยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ต่อไปในอนาคต
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ