ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ธ.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,541 view

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การต้อนรับดาโต๊ะ อ๊อตมาน ฮาชิม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Senior Level Exchange of Visit Program
        
ในการเยือนครั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายได้ประชุมหารือถึงความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการเตรียมการสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๗ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ ที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ และการประชุมหารือประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีสองฝ่ายที่ประเทศไทย   
 
นอกจากนี้  สองฝ่ายยังได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือสำคัญ ๆ  ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และประเด็นในภูมิภาค  และเห็นพ้องให้มีการเร่งรัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนร่วม ตามแผนงานของกรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน  ไทย-มาเลเซีย (Joint Development Strategy – JDS)  อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก การรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีอำเภอสุไหงโก-ลกกับสถานีตุมปัต และการส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนสองฝ่าย  เพื่อให้มีความคืบหน้ารายงานต่อนายกรัฐมนตรีสองฝ่ายในการประชุมหารือประจำปีที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๗ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ