ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ธ.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,445 view

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับ ดร. โนลีน เฮเซอร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติรวมทั้งบทบาทใหม่ของ ดร.เฮเซอร์ ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติสำหรับติมอร์-เลสเต นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งการเตรียมการประชุมประจำปีของเอสแคป สมัยที่ ๗๐ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ