การสัมมนาเรื่องโอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป (EU)

การสัมมนาเรื่องโอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป (EU)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,906 view

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสมาคมการค้าไทย-ยูโรเปียน (TEBA) ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป (EU)” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union) ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดย นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เป็นประธานในพิธีเปิด และนาย Nikolaos Vamvounakis เอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนของ EU ในฐานะประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (EU Presidency) รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น   ผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนระดับเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก EU เข้าร่วมด้วย และมีผู้แทนภาคเอกชนไทยสาขาต่างๆ ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมการสัมมนากว่า ๑๕๐ ราย

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เน้นย้ำว่า โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยใน EU มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งออกสินค้าและบริการเท่านั้น แต่รวมไปถึงการที่นักธุรกิจไทยจะขยายการลงทุนใน EU หรือร่วมทุนดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในภาวะที่ EU กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป เอกชนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตลาด EU ที่มีขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ EU ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานด้านต่างๆ ในระดับสากล จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยต่อไป

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เปิดตัวโครงการ “Thai-European Business Dialogue (TEBD)” เพื่อเป็นเวทีในการประสานสร้างความเชื่อมโยงด้านโอกาส และจับคู่ทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนยุโรปที่สนใจดำเนินการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโอกาสและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ระหว่างสองภูมิภาค                            

การสัมมนาครั้งนี้ช่วยประชาสัมพันธ์โอกาสและลู่ทางการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทย   ใน EU ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานจากประเทศสมาชิก EU รวม ๑๑ ประเทศได้จัดนิทรรศการการส่งเสริมการลงทุน และเป็นวิทยากรข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ผู้แทนภาคธุรกิจของไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ลงทุนใน EU และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ