ไทยย้ำเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ณ กรุงเฮก

ไทยย้ำเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ณ กรุงเฮก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,866 view

ที่ ๕๙/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ในการประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ ๓ ไทยได้เสนอรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระดับประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการผลักดันประเด็น   ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ให้มีความคืบหน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่เมืองพัทยา

ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงทางนิวเคลียร์ โดยมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ปัจจุบัน ไทยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ว่าการ (Board of Governors) ของ IAEA ที่ผ่านมา ไทยได้ร่วมกับ IAEA จัดการประชุมและกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ไทยได้ริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานกํากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM)

ในการประชุมผู้นำฯ ครั้งนี้มีผู้แทนจาก ๕๓ ประเทศ (ผู้นำ ๓๑ ประเทศ) และ ๔ องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม เพื่อย้ำคำมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการจัดการปัญหาการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ที่ประชุมได้รับรองร่างแถลงการณ์กรุงเฮกที่จะปูทางไปสู่การจัดการประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ ๔ ที่กรุงวอชิงตัน ในปี ๒๕๕๙

การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและจุดยืนของประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และการประสานการปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางนิวเคลียร์ท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบัน การประชุมครั้งแรกจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อปี ๒๕๕๓ และต่อมา เมื่อปี ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโซล  

http://youtu.be/IA-iJtNNir0

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20140325-170446-041960.pdf
media-center-20140325-224010-716295.pdf
media-center-20140325-230949-020690.pdf
media-center-20140328-005421-102287.pdf