รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,167 view

          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายโจโค วิโดโด (H.E. Mr. Joko Widodo) และนายจูซุฟ คัลลา (H.E. Mr. Jusuf Kalla) รองประธานาธิบดีฯ ณ สภาที่ปรึกษาประชาชนอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

        พิธีสาบานตนของนายวิโดโด มีผู้นำระดับประมุขรัฐ/หัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมจำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดาลุสซาลาม 
ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีสิงค์โปร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นอกจากนั้น 
มีผู้แทนพิเศษจาก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี จีน เวียดนาม ตุรกี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย นิวซีแลนด์ ศรีลังกา และไทย 
เข้าร่วมพิธีสาบานตนดังกล่าวด้วย

           ในระหว่างพิธีฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะหารือทวิภาคีสั้น ๆ กับผู้นำและบุคคลสำคัญของประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมในพิธีสาบานตนครั้งนี้ อาทิ นายโทนี่ แอบบ็อตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายจอห์น เคอร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และนายยะซุโอะ ฟุกุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

           ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดและเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นลำดับ ทั้งสองประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน สหประชาชาติ และองค์การความร่วมมืออิสลาม โดยที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในแง่พื้นที่ ประชากร และขนาดทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีนักลงทุนไทยลงทุนในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ