นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 1,921 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายตะ กวาง หงอก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม – ไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย ครั้งที่ ๕ ประจปี ๒๕๕๗ โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

สองฝ่ายแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามอยู่ในระดับดีมากและมีความใกล้ชิด เวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีศักยภาพมากที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งหัวใจของความร่วมมือในระยะต่อไปคือการพัฒนาความเชื่อมโยงในแนวตะวันออก - ตะวันตก โดยเฉพาะเส้นทาง East - West Economic Corridor ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและเวียดนามแล้ว ยังมีความสำคัญต่อเอกภาพและการบูรณาการของภูมิภาคด้วย

นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้ชื่นชมบทบาทที่สำคัญยิ่งของสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านสังคม วัฒนธรรม และภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ความสัมพันธ์ในด้านอื่นพัฒนาไปอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าสมาคมทั้งสองจะคงบทบาทนี้ต่อไปและกระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องว่า สมาคมมิตรภาพทั้งสองจะมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม ในปี ๒๕๕๙ เพื่อเข้าถึงประชาชนในวงกว้างอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ