ไทยผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือด้าน“ความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๕

ไทยผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือด้าน“ความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2566

| 1,469 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๕ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีออสเตรเลียเป็นประธานร่วมกับ สปป. ลาว ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน ให้มีผลเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่มออสเตรเลียสำหรับอนาคตของอาเซียน รวมทั้งได้หารือการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓ และแผนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน – ออสเตรเลีย ในปี ๒๕๖๗ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาค โดยออสเตรเลียได้เน้นย้ำว่า อาเซียนคือหัวใจของนโยบายต่างประเทศออสเตรเลียและสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน

อธิบดีกรมอาเซียนเสนอแนวทางความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการขยายตัวที่ยั่งยืนของสังคมเมือง ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความเชื่อมโยงในระดับประชาชนโดยเฉพาะผ่านโครงการทุนการศึกษาของออสเตรเลียให้กับอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งรวมถึงการมีความร่วมมือผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

นอกจากนี้ อธิบดีกรมอาเซียนยังได้พบกับนางมิเชล ชาน (Michelle Chan) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ