กระทรวงการต่างประเทศรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 6,247 view

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเอง ยี่ห้อโบซอน (BOSON RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด จากนาย ไช่ เสี้ยว ซิง ประธานผู้บริหาร บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด

ชุดตรวจดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากหลายประเทศ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำชุดตรวจดังกล่าวไปแจกจ่ายแก่บุคลากรของกระทรวงฯ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการค้นหาเชิงรุกและการคัดกรองควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

อนึ่ง บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Xiamen Bosun Biotech จำกัด ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นผู้ผลิตชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์หลายชนิด อาทิ ชุดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ชุดตรวจสารชีวเคมีที่บ่งชี้โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ