การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,427 view

นางอะแมนดา มิลลิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร (Minister for Asia at the Foreign, Commonwealth and Development Office) มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การเยือนไทยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่สองของนางมิลลิงภายหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนางมิลลิงมีกำหนดจะเดินทางเยือนกัมพูชาและไทยตามลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือนไทย
นางมิลลิงมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และพลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางมิลลิงจะเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน