การเยือนบังกลาเทศของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ

การเยือนบังกลาเทศของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2565

| 8,910 view

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรุงธากา บังกลาเทศ เพื่อร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมาซุด บิน โมเมน (Masud Bin Momen) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. อาบูลกาลาม อับดุลโมเมน (Abulkalam Abdul Momen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยฝ่ายบังกลาเทศหวังว่า จะได้รับความร่วมมือจากไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศเป็นประธานร่วมในการเปิดตัวไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - บังกลาเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - บังกลาเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย – บังกลาเทศในทุกระดับ

ไทยและบังกลาเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งสองประเทศเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน โดยฝ่ายบังกลาเทศมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทนำในภูมิภาค ดังนั้น ด้วยศักยภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบังกลาเทศ ไทยมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือกับบังกลาเทศในหลากหลายด้าน อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ