ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 5,109 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Dialogue of Foreign Ministers between BRICS and Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs)) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพิ่มบทบาทของ EMDCs ในระบบธรรมาภิบาลโลก”

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) และเสนอ ๓ แนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล ดังนี้ (๑) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเกษตรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้เพื่อพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืน (๒) เพิ่มการระดมเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาน้ำมันผันผวน และ (๓) ส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมที่ครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่เสมอภาคและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) กับประเทศ EMDCs โดยมีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพการประชุมในห้วงการเป็นประธาน BRICS ในปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน BRICS คุณภาพสูง สู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาระดับโลก” ประเทศที่ได้รับเชิญ ได้แก่ คาซัคสถาน ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา อียิปต์ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย ซึ่งการที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มิตรประเทศมีต่อไทย และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ