ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค" ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2564

| 6,029 view

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เข้าร่วมการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค" ประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการออกสลากได้ดังแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ