สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 3,478 view

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์  

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

 

. มาตรการการเดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙

 • ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทย
  ผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว รวม ๗๘๔,๔๖๔ คน ได้รับอนุมัติแล้ว ๖๓๔,๗๓๘ คน (สถานะ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.)
 • ขณะนี้ ระบบ Thailand Pass ได้ระงับการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go (ได้รับการยกเว้นการกักตัว) และ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่บังคับใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการในโอกาสแรก
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว (ทุกประเภท) สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่ได้มีการกำหนดวันที่จะห้ามเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 • ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยในรูปแบบการกักตัว AQ (กักตัว ๑๐ วัน ทั้งผู้ได้รับวัคซีนครบและไม่ได้รับวัคซีน) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่ จ. ภูเก็ต (อยู่ในภูเก็ต
  ๗ วัน โดยต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบแล้ว) ยังสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตามปกติ

Updates on Thailand Pass system and measures for traveling and entering Thailand

 • As of 29 December 2021, 13.00 hrs., the accumulated number of travelers registered through the “Thailand Pass” system is 784,464 persons – 634,738 of which have been approved.
 • I wish to reiterate that Thailand Pass has been closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox) until further notice. This is only a temporary measure to prevent the spread of the latest COVID-19 variant. If there is any further update, the Ministry of Foreign Affairs will share information as soon as possible.
 • Applicants who were approved and already received Thailand Pass QR Code can enter Thailand under the scheme they have registered.
  There is no deadline or limitation regarding the date of entering Thailand for approved applicants.
 • Thailand Pass still accepts new applicants seeking to enter Thailand under the Alternative Quarantine (AQ) and Phuket Sandbox Scheme.
  We have NOT closed for entry into the country.

. สหราชอาณาจักรให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในรูปแบบดิจิทัล (e-Vaccine Passport) บนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

 • เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สหราชอาณาจักรได้ประกาศให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคในรูปแบบดิจิทัล (e-Vaccine passport) ของไทยบนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยคนไทยสามารถใช้หนังสือรับรองฯ ดิจิทัลดังกล่าวแสดง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน-๑๙
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ในไทยสามารถสมัครขอรับ
  e-Vaccine Passport 
  ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมนู “International Certificate” ทั้งนี้ การรับรอง e-Vaccine Passport ของไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ที่สหราชอาณาจักรรับรองครบถ้วน ให้สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • ขอให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับเข้าประเทศของสหราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ก่อนและหลังการเดินทางถึงสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรตรวจสอบกฎระเบียบเข้าเมืองอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง ทางเว็บไซต์ gov.uk

. การเปิดตัวตราสัญลักษณ์การฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

 • เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป และนายเยฟเกนี โตมีฮิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วม
 • ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างสองประเทศ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจักรวรรดิรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ การเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จักรวรรดิรัสเซีย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ จึงถือเป็นวันเริ่มต้น
  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
 • การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๑๖ ชิ้นจากทั้งไทยและรัสเซีย โดยนายวชิระ ล้อซ้ง นักออกแบบกราฟิกอิสระจากประเทศไทยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยตลอดปี ๒๕๖๕ หน่วยงานไทยและรัสเซียจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง โดยเฉพาะในโอกาสการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย การลงนามความตกลงระหว่างกัน รวมถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา ดนตรี การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
 • เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียยังได้เข้าพบหารืออธิบดีกรมสารนิเทศที่กรมสารนิเทศเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือในโอกาสครอบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตฯ เช่น การแข่งขันกีฬามวยไทยและฟุตบอล ดนตรีคลาสสิค การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงการทูตดิจิทัล

. ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ

 • ขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ขอมอบของขวัญให้ประชาชน ดังนี้
  • บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร โดยไม่คิดค่าบริการ ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย
  • บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
  • บริการทำหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียวโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมด่วน ๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑,๐๐๐ ราย (๑๐๐ ราย/วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจัดเดือนละ ๒ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๖๕ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่
 • เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายลง กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ เพื่อบริการทำบัตรประชาชนใหม่และ
  คัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาไทยและอังกฤษ ๕ ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร และมรณบัตรอีกด้วย สำหรับคนไทยใน
  ต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
                                                                    

. สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา

 • ไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการปะทะกันล่าสุดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาของชายแดนไทย – เมียนมา ตรงข้ามจังหวัดตาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย โดยไทยเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดจาหารือกันเพื่อยุติการปะทะโดยเร็วที่สุด และต้องการเห็นสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมพื้นฐานแก่ชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาในจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการไทยและประเพณีในการให้การดูแลทางด้านมนุษยธรรมที่ยาวนานของไทย
 • ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางยาว ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมียนมา และโดยที่ยังคงมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในหลายพื้นที่ในเมียนมา ไทยขอย้ำข้อเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศเมียนมาและประชาชนของเมียนมาเอง
 • ไทยสนับสนุนความพยายามของบรูไนและกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันและในวาระต่อไปอย่างเต็มที่ในการหาทางแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติและผลักดันให้มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ ๕ ข้อของผู้นำอาเซียน โดยในระยะต่อไป ไทยหวังว่าความพยายามของกัมพูชาจะทำให้กระบวนการของอาเซียนในเรื่องนี้มีความคืบหน้าที่เป็นบวก
 • กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ไทยเริ่มทำสงครามกับเมียนมา และกำลังมีการปะทะกันอยู่บริเวณชายแดน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่า เหตุการณ์ในคลิปดังกล่าว เป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยตรงข้ามชายแดนประเทศไทยด้าน จ.ตาก เป็นระยะ ๆ ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ได้เข้าดูแลเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ดูแลความปลอดภัยประชาชนและการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม มิใช่การปะทะของทหารไทยกับเมียนมาแต่อย่างใด
 • สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมามีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและมีความละเอียดอ่อน ดังนั้น ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

. การประกาศรับรองบุคคลสำคัญและขึ้นทะเบียนสถานที่และวัฒนธรรมไทย
โดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ๒๕๖๔

 • ปี ๒๕๖๔ นับเป็นปีทองของไทยในด้านวัฒนธรรม เนื่องจากยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - UNESCO) ได้ประกาศรับรองบุคคลสำคัญ และขึ้นทะเบียนสถานที่และวัฒนธรรมของไทยหลายรายการ
 • ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าควรค่าแก่การอนุรักษ์และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ ๓ ของไทยเพิ่มเติมจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ยูเนสโกได้ประกาศให้ “จังหวัดเพชรบุรี ” เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีจุดเด่นด้านความพร้อมด้านอาหารในทุกส่วน โดยเฉพาะแหล่งผลิตวัตถุดิบประกอบอาหารครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นพืชผักและเครื่องปรุงต่าง ๆ
  ก่อนหน้านี้ ไทยมีเมืองสร้างสรรค์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ๔ เมือง ได้แก่ ภูเก็ต (ด้านอาหาร) เชียงใหม่และสุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) และกรุงเทพฯ
  (ด้านการออกแบบ)
 • ในปี ๒๕๖๕ จะเป็นโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาลของพระยาศรีสุนทรโวหาร หรืออาจารย์น้อย อาจารยางกูร ผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทยซึ่งได้รับสมญาว่า
  ศาลฎีกาภาษาไทย และในปี ๒๕๖๖ จะเป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  ผู้ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ ไทยได้เสนอชื่อให้ยูเนสโกรับรองพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และชื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก (UNESCO General Conference) สมัยที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณารับรองตามที่ไทยเสนอ ในขั้นตอนต่อไป ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกจะลงนามและประกาศยกย่องอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้เตรียมการเฉลิมฉลองด้วยแล้ว
 • ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งโนราเป็นพิธีกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ มีเอกลักษณ์ในการร้องและร่ายรำซึ่งสืบทอดต่อกันมาของชาวท้องถิ่นรุ่นต่อรุ่น
 • ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลของความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม
  ในการผลักดันให้โลกตระหนักถึงความสำคัญและความโดดเด่นของบุคคล สถานที่ วัฒนธรรมของไทยที่มีความหลากหลาย ควรค่าแก่การได้รับการยอมรับในระดับสากล

๗. รายการบันทึกสถานการณ์ และ “MFA Update”

 • วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. รายการบันทึกสถานการณ์ ทาง FM 5 (ภาษาไทย)ได้สัมภาษณ์นางสาวกัญญาวีร์ ศรีกุลวงศ์ นักการทูตปฏิบัติการ กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ และนางสาวณัชชา สุวรรณมาลี นักการทูตปฏิบัติการ กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ
  หัวข้อ “ประสบการณ์การเป็นผู้แทนไทยในการประชุม UNGA” สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube “MFA Thailand Channel” 
 • วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ รายการ “MFA Update” ทาง FM 0 (ภาษาอังกฤษ)จะสัมภาษณ์นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  หัวข้อ “75 years of Thailand’s Membership as a Responsible, Reliable, and Constructive Member of the United Nations: Connecting  Thailand to the World and Connecting the World to  Thailand สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube “MFA Thailand Channel” 

. รายการ Spokesman Live!!!

 • ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญติดตามรายการ คุยรอบโลกกับโฆษก กต. - Spokesman Live!!! จะสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก หัวข้อ “ปรากฎการณ์วง 4 Mix บอยแบนด์ของไทยที่ดังไกลในเม็กซิโก” สามารถติดตามชมได้ที่ Facebook “กระทรวงการต่างประเทศ” และ “Saranrom Radio

 

* * * * * * * * * *

 

รับชมแถลงข่าวย้อนหลัง:  https://fb.watch/ac_VCHyfEA/

 

คลิปแถลงข่าว: ช่อง Youtube “MFA Thailand Channel”: https://www.youtube.com/user/mfathailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ppt_ประกอบการแถลงข่าวประจำสัปดาห์_30_ธ.ค._2564.pdf