การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

12 ต.ค. 2563

916 view

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยการเยือนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายในภูมิภาคและโลก รวมถึงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

ในการเยือนไทยครั้งนี้ นายหวัง อี้ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-๑๙

ในตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและคณะจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของฝ่ายไทยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยรวม