รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในคาซัคสถาน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในคาซัคสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2567

| 2,457 view

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เมืองอัลมาตี นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง ‘Amazing Thailand: A Glimpse of the Land of Smiles’ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในหมู่ชาวคาซัคสถาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนคณะทูต และกงสุลต่างประเทศในเมืองอัลมาตี ผู้บริหารและผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในเมืองอัลมาตี
 
ในคำกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนชาวคาซัคสถานไปท่องเที่ยวประเทศไทย และกล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศ ดังเช่นที่ไทยได้ยกเว้นการตรวจลงตราเป็นการชั่วคราวให้แก่นักท่องเที่ยวคาซัคสถาน ซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางไปประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดทำร่างความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างกัน ซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันต่อไปอีกด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถาน และได้กล่าวนำการแสดงพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในงานดังกล่าว ที่นำเสนอเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์และมวยไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ