รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 2,002 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายวินสตัน พีเตอส์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสที่นายพีเตอส์เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งนับเป็นการหารือครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ครอบคลุมมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วย

ไทยและนิวซีแลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๙ และจะครบรอบ ๖๘ ปี ในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ