รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติ กระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติ กระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 1,816 view

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช (H.E. Mr. António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ เลขาธิการสหประชาชาติยินดีที่ไทยกับสหประชาชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมและมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลายด้าน รวมถึงเรื่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่ไทยมีบทบาทนำในภูมิภาค พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหประชาชาติกับไทยในทุกด้าน และขอบคุณไทยที่เป็น
เจ้าบ้านที่ดีให้กับสำนักงานของสหประชาชาติ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ แสดงความเห็นด้วย และกล่าวว่าประชาชนไทยมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และหน่วยงานสหประชาชาติจำนวนมาก

ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ในเมียนมา และวิกฤตยูเครน โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ เสนอให้ใช้โอกาสที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในวิกฤตยูเครนจะมาเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กรุงพนมเปญ การประชุม G20 ที่บาหลี และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่กรุงเทพฯ ได้พบหารือเพื่อทางออกสำหรับวิกฤตยูเครน โดยสหประชาชาติสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วม

นายกุแตเรชดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยก่อนหน้านี้ นายกุแตเรชเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โปรตุเกสและข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ