รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 12,448 view

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียง โดย รนรม./รมว.กต. ได้แสดงความยินดีกับชุมชนไทยในนครนิวยอร์กที่ได้ร่วมกันจัดพิธีจารึกป้ายถนน “Little Thailand Way” (บริเวณถนน Woodside Ave. ตัดกับถนน 77th St., Elmhurst) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเทศบาลนครนิวยอร์กมีมติให้จารึกป้ายถนนนี้อย่างเป็นทางการเมื่อพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชม

รนรม./รมว.กต. เชื่อว่าถนนสายนี้จะช่วยเป็นสื่อถึงความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็นในวงกว้างมากขึ้น โดยชุมชนไทยสามารถช่วยกันมีส่วนร่วมทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม ทูต Soft Power ในการสืบสานความเป็นไทยและสื่อสารจุดแข็งของไทยให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนไทยยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในระดับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

รนรม./รมว.กต. ได้รายงานให้ให้ชุมชนไทยรับทราบเกี่ยวกับภารกิจการเยือนสหรัฐฯ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งมีภารกิจสาคัญทั้งในด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในเวทีโลก และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

รนรม./รมว. กต. กล่าวเสริมว่าชุมชนไทยในสหรัฐฯ เป็นชุมชนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ ความรักและสามัคคีกันเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ