รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2565

| 2,552 view

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนาย John Kerry ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงวอชิงตัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ - หมุนเวียน - สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ของไทยและนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันในช่วงวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ และสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังวาระการเป็นเจ้าภาพของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคการขนส่งทางเรือ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ