รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำความเป็นพันธมิตรไทย – สหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน และกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำความเป็นพันธมิตรไทย – สหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน และกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2565

| 2,438 view

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่
๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงวอชิงตัน

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ที่มีอยู่ในทุก ๆ มิติอย่างครอบคลุม ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการรับมือกับโควิด-๑๙ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ ชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยกับของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ในประเทศ และพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค โดยย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนและการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน
ชาวเมียนมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ