รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ ประธานมูลนิธินิปปอน และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการปรองดองแห่งชาติในเมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ ประธานมูลนิธินิปปอน และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการปรองดองแห่งชาติในเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 16,854 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายซะซะคะวะ โยเฮ ประธานมูลนิธินิปปอนและผู้แทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการปรองดองแห่งชาติในเมียนมา ในระหว่างการเดินทางเยือนไทย

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและการปรองดองแห่งชาติในเมียนมา

การหารือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตของไทยเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติสุขในเมียนมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ