รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 16,709 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับ นายจูเวา โกมึช กราวีญู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชาในช่วงบ่ายแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสและคณะ

ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ อาทิ การเชิญชวนให้ภาคเอกชนโปรตุเกสมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น ภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน วัฒนธรรม ภาษา อาหาร และการท่องเที่ยวและเห็นพ้องให้จัดการประชุม Political Consultations ครั้งที่ ๓ ในโอกาสแรก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ยูเครน และอาเซียน

ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจไทยในโปรตุเกส ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย และได้เยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้สและชุมชนกุฎีจีนด้วย

อนึ่ง ปี ๒๕๖๖ เป็นปีที่ครบรอบ ๕๑๒ ปี ที่โปรตุเกสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยเป็นครั้งแรก นับจากปี ๒๐๕๔ ที่นาย Duarte Fernandes ราชทูตโปรตุเกสได้เดินทางมายังอยุธยาและเข้าเฝ้าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โดยก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งแรกในรอบกว่า ๓๐ ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ