อธิบดีกรมยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตยุโรปประจำประเทศไทย

อธิบดีกรมยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตยุโรปประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 8,501 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตยุโรปประจำประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “An Evening with the European Department” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตภูมิภาคยุโรป รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กระทรวงฯ เข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ ๑๓๐ คน 

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่คณะทูตยุโรปเข้าร่วมงาน รวมทั้งย้ำความมุ่งมั่นของกรมยุโรปที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทูต เพื่อก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ โดยกรมยุโรปพร้อมเป็นช่องทางติดต่อประสานงานในประเด็นต่าง ๆ 

นอกจากนี้ อดีตเอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “P + P = S” เพื่อแนะนำกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมออกนิทรรศการและวีดิทัศน์ แนะนำการที่ประเทศไทยเสนอจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo วาระ 2007/2028 ในชื่องาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ