ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 2,731 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั้งปวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ