รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 9,391 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายฌ็อง-ปอล เซนนิงเกอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย
ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ร้านอาหารเสน่ห์จันทน์ โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป พร้อมด้วยผู้แทนกรมยุโรป และแขกฝ่ายต่างประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย และกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการเงิน พร้อมทั้งเน้นย้ำความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กคนใหม่ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ