รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 1,712 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับนายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดีย และย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายอินเดียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นในทุกมิติ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อรักษาพลวัตความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย โดยเฉพาะการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการเตรียมการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย-อินเดียไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ซึ่งจะเพิ่มพูนการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการและความพยายามร่วมกันระหว่างไทยกับอินเดียในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะบิมสเทคซึ่งไทยมีกำหนดที่จะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำในเดือนกันยายนนี้ และการสมัครเป็นสมาชิก BRICS ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ