การเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

การเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 735 view

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับและหารือกับนายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะที่กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายย้ำความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย-อินเดียไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และหารือในประเด็นความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง ความประสงค์ของไทยที่จะเข้าร่วม BRICS เพื่อเตรียมการสำหรับแผนการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดีย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกันในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ