กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานไทยมอบให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา (Mocha)

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานไทยมอบให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา (Mocha)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 5,798 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นเมียนมา) เครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศไทย ๒ ลำเดินทางถึงท่าอากาศยาน Mingaladon กรุงย่างกุ้ง เพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วยเต็นท์นอน ผ้าห่มนาโน ผ้าขนหนู ชุดยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ มอบให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา (Mocha)

นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานส่งมอบให้แก่นายตาน ส่วย (U Than Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา นาย อ่อง วิน เตง (U Aung Win Thein) รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมภาคย่างกุ้ง และผู้แทนอื่น ๆ ของรัฐบาลเมียนมา

นอกจากสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ยังเป็นผู้แทนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาทิ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้แก่ สภากาชาดไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพ ที่มาในเครื่องบินเดียวกันให้แก่ผู้แทนรัฐบาลเมียนมาอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ